Jdi na obsah Jdi na menu
 


Život podle Mariina Vzoru a mariánský život v Marii kvůli Marii (6)

7. 7. 2015

michael_od_sv_augustina_3-150x187.jpgCt. Michael od sv. Augustina (1621 - 1684) 

Kapitola VI

Mariánský život v sobě obsahuje větší dokonalost než stav prostého spojení s Bohem, jak na to ukazují blažení. Tento život je mariánsko-Božský: život v Bohu pro Boha a zároveň v Marii pro Marii. Duch, jak se zdá, nás dále poučuje a zkušenost některých zbožných duší učí, že život v Marii čili mariánský, který je založený na životu v Bohu čili Božském a je s Ním spojený, se může nazvat a skutečně je dokonalejší než stav prostého spojení s Bohem, Nejvyšším Dobrem, neboli než prostý život v Bohu. Jistě, Bůh je, podle obecného způsobu vyjadřování, Jediným a Posledním Cílem duše, neboť je jejím absolutně Jediným a Nejvyšším Dobrem, k němuž byla stvořena a v jehož dosažení, kontemplaci, vlastnění a těšení se spočívá veškeré její štěstí a blaženost zde i v budoucím životě: v tomto smyslu duše již nemůže kráčet k něčemu dalšímu, usilovat o něco vznešenějšího či náležet k něčemu vyššímu. Avšak v jiném smyslu může směřovat a vystupovat k něčemu vyššímu, jak to nyní vysvětlíme. Blažení v Nebi se obecně těší dokonalé Slávě, Blaženosti, Radosti a Nasycení z kontemplace Boha tváří v Tvář, z lásky k Němu a z těšení se z Něho, neboli z toho, že jsou ozářeni Světlem Slávy a proniknuti Oblažující Láskou: v tom spočívá jejich Nejvyšší Štěstí a Blaženost. Avšak, jak je všem známo, vedle této podstatné Blaženosti čili Slávy se ještě těší dalším akcidentálním Radostem a Slávě, a to každý podle požadavku a míry svých zásluh a dispozice Boha Odplatitele. Tak například jeden blažený má větší účast a jiný naopak menší účast na akcidentálních radostech z kontemplace Nejsvětějšího Kristova Lidství, Jeho Svatých Ran, Svatého Kříže jako Nástrojové Příčiny své Blaženosti, Přeslavné Boží Rodičky, Nejblaženějšího Josefa a jiných svatých a také z jasného poznání některých Božích Tajemství a podobně. V tomto smyslu je jeden svatý vyšší ve Slávě než jiný, neboť oblažující láska je v jednom intenzivnější a rozšířenější k více radostným objektům než v jiném. 
Velmi podobným způsobem se také v tomto životě některým zbožným duším udělují jisté akcidentální Milosti, Dary a Dobrodiní, jimiž se v určitém smyslu připodobňují blaženým v Nebi, jsou povyšovány k dokonalejšímu a vyššímu způsobu neboli stupni sjednocující lásky a pozvolna dospívají k dokonalejšímu životu lásky k Bohu a těšení se z Něho. A v tomto smyslu je život mariánský spojený s Božským životem dokonalejšího a vyššího stupně než běžný kontemplativní a sjednocující život. Tento mariánský život je totiž jakoby dvojí, tj. život Božsko-mariánský v Bohu a Marii skrze prostou kontemplaci Boha v Marii a Marie v Bohu, lásku k Němu v Ní a k Ní v Něm a jakési těšení se z Něho v Ní a z Ní v Něm. Když je zbožná duše Svatým Duchem, který přebývá v jejím nitru, stále a všude vedena k tomu, aby ve všem, co koná a čeho se varuje, měla na paměti, kontemplovala a milovala tyto dva Objekty: Boha v Marii a Marii v Bohu, a dýchala Jimi, tehdy můžeme říci, že vede život Božsko-mariánský v Bohu a život mariánsko-Božský v Marii. Následně, když duše ve všech svých skutcích, slovech a myšlenkách usiluje stále o větší lásku, poslušnost a úctu vzhledem k těmto dvěma Objektům, je zjevné, že žije pro Boha a pro Marii. Tento Božsko-mariánský život je dokonalejší než život prostě Božský, neboť Duch Lásky vedle spojení duše s Bohem, a aniž by mu kladl jakékoliv překážky, spojuje duši také s Marií a drží ji v plné oddanosti Bohu a zároveň Marii. Tak je tento život alespoň extenzivněji dokonalejší než ten, který se věnuje pouze Bohu: je to stejné, jako je v životě blažených v Nebi, jenž je extenzivně a akcidentálně dokonalejší, když se za rovnosti jiných podmínek obrací k více radostným objektům než pouze k samotnému Bohu. 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář