Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řeholní život

25. 4. 2016

johannes_vom_kreuz.jpg

Sv. Jan od Kříže (1542 - 1591)

Chválím Boha, který se stará o všechny věci, protože v těchto začátcích fundací je opravdu budete potřebovat při těch vedrech, nesnázích, nedostatcích a námaze ve všem, takže si ani neuvědomíte, jestli to bolí nebo nebolí. Uvažte, že v těchto začátcích chce Bůh duše nikoli líné ani křehké, ba ani ohleduplné vůči sobě; a proto Boží Velebnost v těchto začátcích více pomáhá… 

Všechny sestry ode mne pozdravujte v Pánu a řekněte jim, ať využijí tohoto prvotního ducha, jakého dává Bůh v těchto počátcích, aby se zcela nově vydaly na cestu dokonalosti ve vší pokoře a oproštění uvnitř i navenek, nikoliv s dětinskou myslí, nýbrž s pevnou vůlí; ať pokračují v umrtvování a kajícnosti a chtějí, aby je tento Kristus něco stál…

Je třeba, aby ses s veškerou pečlivostí uchránil toho, že bys zaměstnával mysl tím, co se děje v komunitě, nebo dokonce o tom mluvil; a nikdy se nepohoršuj ani nežasni nad věcmi, které bys viděl a nechápal, ale snaž se uchovat svou duši v zapomenutí toho všeho.

Vždycky pamatujte na to, že jste nepřišel kvůli ničemu jinému, než abyste byl svatý, a tak nepřipusťte, aby vám v duši vládlo něco, co by nemířilo k svatosti. 

Spíše chce Bůh od tebe sebemenší stupeň poslušnosti a podrobenosti než všechny ty služby, které pro Něj zamýšlíš vykonat.

První výstraha je v tom, abys pochopil, žes přišel do kláštera jen proto, aby na tobě všichni pracovali a cvičili tě; a tak aby ses zbavil všech nepokojů a nedokonalostí, jichž by ses mohl dopouštět vzhledem k povaze a počínání řeholníků, a z každé události získal nějaký užitek. 

Je třeba, abys myslil na to, že všichni jsou dělníky, kteří jsou v klášteře proto, aby tě cvičili, což opravdu jsou, a že jedni tě budou opracovávat slovem, jiní činem, jiní myšlenkami proti tobě, a že v tom všem se jim musíš poddávat… A nebudeš-li toto dodržovat, nedosáhneš svatého míru, ani se nezbavíš mnohých poklesků a nepravostí. 

Po řeholníkovi Bůh chce, aby jím byl takovým způsobem, aby se vším skoncoval a aby všechno skončilo pro něj, neboť On Sám chce být jeho Bohatstvím, Útěchou a Blaženou Slávou. Nyní, když jste ode všeho zapomenutá, budete se moci o samotě náležitě těšit z Boha a pro Lásku Boží vám nebude záležet na ničem, co by s vámi lidé udělali, neboť nepatříte sobě, nýbrž Bohu. 

Zdroj: http://bosekarmelitky.cz/sv-jan-od-krize/reholni-zivot/

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář