Jdi na obsah Jdi na menu
 


»Nauka« sv. Marie Magdalény de Pazzi (6)

3. 10. 2015

marie-magdalena-de-pazzi.jpgSv. Marie Magdaléna de Pazzi (1566 - 1607)

Jsme stvořeni od Boha z lásky a s láskou a touto cestou se k Němu musíme vrátit

Vnitřní život chápe Marie Magdaléna de Pazzi – v souladu s tradicí Karmelu – jako život modlitby a opouštění sebe. Jde o stálý vědomý důvěrný styk s Bohem ve snaze o odstranění všech překážek a v čistotě a nerozdělenosti srdce podle Vzoru Panny Marie.

K takovému spojení s Bohem vede láska, jejíž vlastností je spojovat milujícího s milovaným: „Jsme stvoření od Boha z Lásky a s Láskou a touto cestou se k Němu musíme vrátit."

Prakticky to pro nás znamená: „Dokud žijeme tento ubohý život a putujeme k Nebeské Blaženosti, musíme pozvedat svou duši k Bohu stálým rozjímáním a nazíráním, v němž je rozum osvícen a vůle se cele rozněcuje Božskou Láskou, která duši osvěžuje a vyvádí z žáru smyslnosti a povznáší ji vzhůru po cestě dokonalosti, a učiní jí sladkou a milou jakoukoli hořkost, kterou musí zakoušet z lásky k svému Láskyplnému Ukřižovanému Snoubenci Kristu." Máme mít „prostý a umrtvený způsob života ve stravě a oblékání", ale zároveň se více soustředit na „vnitřní dokonalost než na vnější kající skutky". Na „horu dokonalosti" se vystupuje cestou „obnažení ducha" a „sebezmaření" (1), „nocí útrap, zkoušek a pronásledování".

Podle Příkladu Panny Marie chápe Marie Magdaléna de Pazzi cíl mystického života jako spojení biblické Marie a Marty (2). „Maria v Nebi koná úkol Magdalény (3) i Marty: Magdalény radující se v Bohu a Marty přimlouvající se za nás. Takto jako Dobrotivá Matka učí Své děti, aby dlíce myslí vNnebi nekonaly skutky na zemi nedbale, především když jde o sebemenší pomoc bližním. Ó, Magdaléno, ó, Marto! Co by byla Magdaléna bez Marty? Nazvali by ji zahálčivou! A Marta bez Magdalény? To by byl zmatek!" Pro spojení lásky k Bohu a bližnímu užívá Marie Magdaléna de Pazzi následující přirovnání: „Polibek dávají oba rty společně, nemůže jej dát jen jeden. Miluje-li duše pouze Boha, nestačí to, není-li tato láska spojena s láskou k bližnímu."

(1) Ve smyslu opouštění svého sobectví a ztráty vlastního života, jak o tom hovoří Ježíš – např. Mt 10,39; (2) Lk 10,38-42; (3) Marii z Betánie, sestru Marty a Lazara, ztotožňuje podle tehdejšího chápání s Marií z Magdaly, proto ji nazývá Magdalénou

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář