Jdi na obsah Jdi na menu
 


"Jsem žena, a to ubohá a hříšná"

21. 1. 2016

44578833df2783c86cd180387dd801af.jpgSv. Terezie od Ježíše (1515 - 1582)

P. Reinhard Körner OCD

Ženy to v Církvi nikdy neměly lehké. Příčiny nespočívají v Evangeliu ani v Příkladu Ježíšova Života. Ani z toho nemůžeme obviňovat apoštola Pavla, ačkoli několik výpovědí v jeho listech bylo chápáno jako „slova nepřátelská vůči ženám“. Na tento stav asi mělo největší vliv jednostranné mužské myšlení, kterým prosákla společenská mentalita západní civilizace.
Terezie od Ježíše patří v historii křesťanství mezi ty ženy, které mnoho vytrpěly proto, že jsou „jen“ ženami, a které si přesto dokázaly uvědomit, že jejich podceňování nezpůsobil Bůh, ale lidská jednostrannost a úzkoprsost. Terezie ve svém okolí odvážně vyhlásila boj nepřátelství vůči ženám. Způsob, kterým to dělala, osvobozuje a osvěžuje srdce žen i mužů až dodnes. Přitom nešla ani cestou tichého, trpělivého podřizování se, ani neupadala do „feministicko-emancipační povýšenosti“ a neizolovala se od mužů ve společnosti a v Církvi. Vždyť mezi nimi našla i takové, se kterými ji po celý život spojovalo hluboké přátelství. Vybrala si cestu, kterou nazývá pokorou, cestou pravdy. Tak se ukazuje Bohu a svým bližním taková, jaká je – jako Terezie, jako konkrétní žena, se svými slabými i silnými stránkami.
Pokora pro Terezii znamená upřímné přiznání se k tomu, že je zkrátka skrz naskrz žena, má své charakterové nedostatky, stejně jako muži, a je omezená jako každý člověk. Současně pro ni znamená souhlas s dary a talenty, které si jako žena i jako Terezie přinesla s sebou na svět, s dary a talenty, které získala, a také s těmi, které v průběhu života s velkým překvapením přijala jako Dar. Když v díle a dopisech neustále mluví o svých četných slabostech a přiznává se k nim před Bohem v modlitbě, dělá to z upřímného přesvědčení. Ví, kým je, i to, kým ji Bůh učinil.
Ve své autobiografii se Terezie svěřuje, že až tehdy, když nejhlouběji pociťuje Boží Blízkost, vidí velmi jasně, jak omezený a ubohý je celý její život, kolik má slabostí a kolik skutků koná bez lásky. „Často jsem Mu říkala: Pane, rozmysli si, co děláš! Nezapomínej tak rychle na mé těžké hříchy! A jestli jsi na ně už zapomněl, abys mi odpustil, vzpomeň si na ně alespoň teď a zmírni Své Milosti! Můj Stvořiteli, nelej tak Vzácný Nápoj do tak popraskané nádoby…; svěřuješ ty Poklady ženě, a to ubohé a hříšné“ (Život 18,4). A potom následují slova, která nelze přehlédnout: „Takto a podobně jsem mluvila mnohokrát. Ale potom jsem viděla, jak jsem byla nerozumná a málo pokorná“ (tamtéž 18,5).
„Jsem žena, a to ubohá a hříšná“ – v těchto slovech nelze nepostřehnout humor. Humor, kterým si utahuje z celého „mužského světa“, humor, kterému nás učí pravá pokora.

Zdroj: http://bosekarmelitky.cz/sv-terezie-od-jezise/jsem-zena-a-to-uboha-a-hrisna/

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář