Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopisy (2)

24. 11. 2015

44578833df2783c86cd180387dd801af.jpgSv. Terezie od Ježíše (1515 - 1582)

2. Donu Vavřincovi de Cepeda, do Quita (v Ekvádoru)

Rk: Klášter svaté Anny bosých karmelitek v Madridu

Poděkování za peníze – Plán Reformy Karmelu – Chvála Antonia Morána a Juany de Ahumada

V Avile, 23. prosince 1561 (1) 

    1.    Ježíš. Pán: Ať je Duch Svatý stále s Vaší milostí, amen, a ať Vám odplatí starost, s níž jste přispěchal na pomoc všem, a to s takovou přičinlivostí. Důvěřuji Boží Velebnosti, že jste u ní, Vaše milosti, mnoho získal; protože je jisté, že všem, kterým jste, Vaše milosti, poslal peníze, přišly v pravou chvíli, a pro mne to byla velká útěcha.
    2.    A věřím, že to bylo z Božího Vnuknutí, (2)  že mně jste jich, Vaše milosti, poslal tolik; protože pro jednu malou mnišku (3) jako jsem já, která, chvála Bohu, považuje za (svou) čest chodit záplatovaná, by stačily ty, které přivezl Juan Pedro de Espinosa a Varrona (myslím, že tak se onen druhý obchodník jmenuje), k tomu, abych se dostala z nesnází na několik let.
    3.    Avšak jak jsem už Vaší milosti zeširoka napsala, že jsem z mnoha důvodů a příčin nemohla utéci před tím, co byla Boží Vnuknutí, a která se tedy nehodí uvádět do dopisu, říkám jen, že svatým a učeným osobám se zdá, že nesmím být zbabělá, nýbrž (se mám) pustit, nakolik budu moci, do toho díla, to je do založení kláštera, kde by bylo pouze patnáct (mnišek), a jejich počet by nemohl růst, ve velmi velkém uzavření, (4) takže by nikdy nevycházely ven a neviděly nikoho, leč se závojem na tváři, utvrzené v modlitbě a umrtvování, jak jsem Vaší milosti zeširoka napsala a ještě napíši po Antoniovi Moránovi, až vyrazí.
    4.    A prokažte přízeň oné paní, doni Guiomar, která Vaší milosti píše. Je to žena Francisca Dávily ze Salobraleja, pokud si, Vaše milosti, vzpomínáte. Je to devět let, co zemřel její manžel, který měl milión renty; (5) ona sama pak má kromě manželova ještě svůj vlastní majorát, a třebaže jí bylo dvacet pět let, (25) nevdala se, nýbrž se velmi oddala Bohu. Je velmi duchovní.
    5.    Je to již fůra času, (6) co nás pojí těsnější přátelství, než jaké mohu mít se sestrou; a třebaže mi velice pomáhá, protože mi dává velkou část z renty, momentálně je bez peněz, a když jde o to zařídit a koupit dům, je to na mně; neboť s Boží Pomocí mi dali dvě věna předem a tak jsem ho už koupila (třebaže potají, a k tomu, aby se upravilo, co je zapotřebí, jsem neměla prostředky), a je to tak, že pouze v důvěře – vždyť Bůh chce, abych to udělala, a proto se o ně postará – se domlouvám s dělníky.
    6.    Zdálo se, že je to naprostý nesmysl. A tu Jeho Velebnost pohne Vaši milost, abyste se o to postaral; a to, co mě nejvíc překvapilo, že těch čtyřicet pesos, které jste, Vaše milosti, přidal, mi strašlivě chyběly (7) a svatý Josef (neboť jemu má být dům zasvěcen), způsobil, jak věřím, že jsem je neměla, a vím, že za ně Vaší milosti odplatí. Nakonec, ač je (dům) chudobný a malý, skýtá krásný pohled (8) do krajiny. S tímto se to dokončí. (9) 
    7.    Odešli do Říma pro buly, neboť i když patří k témuž Řádu jako já, podřídíme jej biskupovi. Doufám v Pánu, že to bude k Jeho Velké Slávě, dovolí-li to dokončit, jak jsem o tom přesvědčena, že se tak stane, neboť (tam) jdou duše, které jsou s to dávat velmi dobrý příklad, (10), poněvadž jsou zvlášť vybrané (11), jak co do pokory, tak co do kajícnosti a modlitby. Odporoučejte to, Vaše blahorodí, Bohu, aby, až Antonio Morán vyrazí, bylo už s Boží Pomocí vše dokončeno.
    8.    Když sem přišel, velmi mě to potěšilo, (neboť se mi zdálo, že je to poctivý a čestný a velmi obratný člověk), (12) a že jsem se mohla tak dopodrobna dovědět o Vašem blahorodí, a zvláště jedna z největších (Milostí), kterou mi Pán dal, že Vám dal pochopit, co je svět, a že jste se rozhodl zklidnit, a že teď já (zase) vím, že kráčíte cestou k Nebi, což je to, co jsem si nejvíce přála vědět, neboť v této věci jsem až dosud žila v obavách. Sláva budiž tomu, který to všechno působí. Ať se mu zlíbí, abyste, Vaše milosti, stále postupoval vpřed v Jeho službě, neboť jelikož Jeho Odměna je bez míry, (člověk) by neměl ochabnout v úsilí sloužit Pánu, nýbrž každý den aspoň trošičku postoupit vpřed a se zápalem; aby se mu zdálo, a tak tomu skutečně je, že je stále ve válce a že dokud nedobude vítězství, nemůže připustit (žádnou) nedbalost.
    9.     Všichni, po kterých jste, Vaše milosti, poslal peníze, byli čestní lidé, (13) avšak Antonio Morán je předčil, jak v tom, že přinesl za prodané zlato víc a bez ztrát – jak, Vaše milosti, (sám) uvidíte – tak v tom, že sem z Madridu přicestoval ve velmi špatném zdravotním stavu, aby je přinesl, (třebaže dnes je mu lépe, poněvadž to bylo jen přechodné) (14) a vidím, že mu na Vaší milosti opravdu záleží. Přinesl také peníze od Varrony, a to vše s velkou pečlivostí.
    10.    Rodríguez sem také přišel a udělal to velmi dobře. Po něm Vám, Vaší milosti, napíši, protože snad odcestuje dříve.
    11.    Antonio Morán mi ukázal dopis, který jste mu, Vaše milosti, napsal. Věřte, že taková pečlivost nepochází jen z jeho ctnosti, nýbrž, jak věřím, vnukl mu to Bůh.
    12.    Včera mi poslala moje sestra doña María ten dopis; když jí donesou další peníze, pošle další. Ve velmi příhodnou dobu jí (tak) přišla pomoc. Je velmi dobrou křesťankou a má mnoho starostí, a kdyby se s ní Juan de Ovalle měl soudit, zničil by její děti. A jistě toho není tolik, co na ní může vymáhat, jak je o tom on přesvědčen, třebaže se všechno prodalo velmi špatně a přišlo to vniveč. Avšak i Martin de Guzmán měl své dobré důvody (dej mu Bůh věčné Nebe) a dostalo se mu spravedlnosti, i když ne dostatečně. A vrátit se nyní a prosit, co můj otec – kéž je ve Slávě – prodal, to mě připravuje o trpělivost.
    13.    A to ostatní, jak říkám, by znamenalo zabít doňu Marii, mou sestru; a Bůh mě chraň před ziskem, který by způsobil tolik zla příbuzným; třebaže tady (na zemi?) je tomu tak, že jen zázrakem je otec nakloněn synu a bratr bratrovi; takže s Juanem de Ovalle mě to neleká, naopak, udělal to dobře, neboť nyní toho z lásky ke mně nechal. Má dobrou povahu, ale v tomto případě není dobré se na to spoléhat, nýbrž až mu pošlete, Vaše milosti, tisíc pesos, ať je dostane pod podmínkou a s písemným osvědčením, a to mně. Vaše milosti, nařiďte, ať je požádán, aby v den, kdy se k tomu sporu vrátím, patřilo už pět set dukátů doni Marii.
    14.    Domy v Gotarrenduře ještě nejsou prodány, Martin de Guzmán za ně zatím dostal jen třista tisíc maravedí, a je spravedlivé, aby se mu vrátily. A když pošlete, Vaše milosti, těch tisíc pesos, pomůže se tím Juanovi de Ovalle a bude moci žít zde (neboť to udělal) a přišel sem a nyní je v nouzi, neboť (tu) nebude moci žít trvale, pokud mu to od vás nepřijde, nýbrž jen na čas a špatně. Velmi dobře se oženil; ale říká Vám, Vaše milosti, že doňa Juana se projevila jako žena tak počestná a takové hodnoty, že je třeba chválit Boha, a (je to) andělská duše.
    15.    Já jsem z toho vyšla jako nejubožejší ze všech a jako ta, kterou by Vaše milost neměla ani uznávat za sestru, podle toho, jaká jsem. Nechápu, proč mě máte tolik rád(i?). To říkám s plnou pravdou. Prošla si (15) velkými trápeními a snášela je velmi dobře. Pokud to můžete poslat, aniž byste se sám octil v nouzi, udělejte to brzy, i kdyby to mělo být postupně.
    16.    Peníze, které jste poslal, Vaše milosti, jsem utratila za dopisy, jak uvidíte.
    Toribia (16) zemřela, i její manžel. Pro své (17) děti, které jsou chudé, udělala mnoho dobrého.
    Mše byly odslouženy, myslím, už předtím, než přišly peníze, na úmysly, které jste, Vaše milosti, přikázal, a to nejlepšími osobami, které jsem našla, a jsou velmi dobré. Úmysl, na který je necháváte, Vaše milosti, sloužit, mě naplnil zbožností.
    17.    Já jsem se ve všech těchto záležitostech nacházela právě v domě paní doni Guiomar (18), což mě potěšilo, neboť jsem mohla být déle s těmi, kdo se mnou mluví o Vás, Vaše milosti. A říkám, (že je to víc) k mé libosti, neboť sem šla jedna dcera této paní – která je mniškou v našem domě – a provinciál mi nařídil, abych s ní šla jako společnice, takže jsem najednou měla mnohem víc volnosti ke všemu, co chci, než v domě své sestry. Všechno je zde proniknuto stykem s Bohem a mnohým usebráním. Zůstanu, dokud mi nepřikážou něco jiného, ačkoli pro jednání ve zmíněné věci (19) by bylo lépe zůstat zde.
    18.    Nyní se dostáváme k mé milované sestře, paní doně Juaně, (20), která, ačkoli je (v dopise) poslední, není jí v mé vůli, což je jisté natolik, nakolik odporoučím Bohu Vás, Vaše milosti. Líbám Vám tisíckrát ruce, Vaše milosti, za tolikerou milost, kterou mi projevujete. Nevím, jak Vám za to mám posloužit, leč tím, že se naše dítě (21) bude velmi odporoučet Bohu, a tak se (také) děje, neboť si to vzal velmi na starost svatý bratr Petr z Alkantary – což je jeden bosý bratr, o kterém jsem Vám, Vaše milosti, napsala – a teatini a jiné osoby (22), které Bůh vyslyší. Kéž se líbí Jeho Výsosti, aby je učinila (ještě) lepším, než jsou jeho rodiče, neboť i když ti jsou dobří, pro ně chci víc. Vždy mi pište, Vaše milosti, o své spokojenosti s ním a jak se Vám podobá (?), neboť to mě velmi utěšuje.
    19.    Řekla jsem, že Vám pošlu, když přijde Antonio Morán, opis (soudního) rozhodnutí – o kterém říkají, že nemohlo být lepší – a to zařídím se vší pečlivostí. A pokud se (i) tentokrát ztratí cestou, dokud nedojde, budu jej posílat, neboť se neposlal pro hloupost (a jelikož se to týká třetí osoby, která jej nechtěla dát, neříkám víc); a také relikvie, které mám, se pošlou, neboť jejich zarámování stojí málo.
    20.    Za to, co mi, můj bratře, posíláte, vám tisíckrát líbám ruce; neboť kdybych měla s sebou zlato včas, záviděla bych obrazu (?), který je krajně nádherný. Bůh ať Vám nás zachová, Vaše milosti, mnoho let a Vaši milost stejně tak, a ať Vám udělí dobré roky, neboť zítra je předvečer roku 1562. (23) 
    21.    Jelikož jsem byla s Antoniem Moránem, začínám psát pozdě, a to bych s ním povídala víc, a zítra chce odjíždět a tak napíšu po svém Jeronýmovi de Cepeda; jelikož však musím psát tak rychle, vůbec se mi nedaří. Čtěte si mé dopisy, Vaše milosti, pořád, protože (mi to) nepůjde.
    22.    Velmi jsem si dala záležet, aby inkoust byl dobrý; písmena píši tak rychle a je – jak říkám – tolik hodin, že se nemohu vracet, abych si to četla.
    23.    Se zdravím jsem na to líp než obvykle; kéž je Bůh dá také Vám, Vaše milosti, na těle i na duši, jak po tom toužím, amen.
    24.    Pánům Ferdinandovi de Ahumada a Petrovi de Ahumada nepíšu, jelikož nemám kdy; (ale) udělám to, udělám to brzy.
    25.    Vězte, Vaše milosti, že některé velmi dobré osoby, které vědí o našem tajemství – myslím tím na tu záležitost (24) – považovali za zázrak, že jste mi, Vaše milosti, poslal tolik peněz v takovou chvíli. Důvěřuji v Boha, že kdyby bylo zapotřebí víc, i když bych nechtěla, vloží Vám do srdce, abyste mi pomohl.
    Zcela jistě služebnice Vaší milosti,
Doña Teresa de Ahumada.
Poznámky:
2.1- K datování dopisu viz č. 20 a pozn. ?
2.2- V orig. dosl.: movimiento de Dios.
2.3- V orig. zdrobněle: una monjuela.
2.4- V orig. dosl. con grandísimo encerramiento.
2.5- V orig. dosl. un cuento de renta.
2.6- V orig. takto dosl. más de cuatro.
2.7- V orig. me hacían grandísima falta.
2.8- V orig. plurál: lindas vistas – “krásné pohledy”.
2.9- Ve smyslu: s touto poslední zásilkou peněz.
2.10- V orig. grandísimo ejemplo.
2.11- Muy escogidas by se mohlo přeložit také jako “velmi skvělé”.
2.12- V orig. hombre de suerte y de verdad y bien entendido.
2.13- V orig. dosl. hombres de verdad – “pravdiví, pravdomluvní, upřímní”.
2.14- V orig. que era un accidente.
2.15- Juana?
2.16- Někdejší domácí?
2.17- Toribia; nebo „jejich“ a Juana?
2.18- Terezie píše Yomar
2.19- Tj. založení Kláštera sv. Josefa v Avile.
2.20- Míní tím manželku adresáta a svou švagrovou, doňu Juanu de Fuentes y Espinosa, nikoli rodnou sestru Juana, neboť o té již psala výše, srov. č. 14n.
2.21-???
2.22- Konec rukopisu.
2.23- V Avile začínal v té době rok Narozením Páně, tedy 25. prosincem. Dopis je tedy napsán 23. prosince 1561.
2.24- V orig. negocio,tedy i „obchod“. Světice tím míní snahu zařídit dům pro založení kláštera sv. Josefa v Avile; srov. výše, č. 3n.; srov. také Ž ??,??
2.25- Tj. v době, kdy ovdověla.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář