Jdi na obsah Jdi na menu
 


Maria - Prostřednice Bezpečí

wilfrid-stinissen.jpg

Wilfrid Stinissen (1927 - 2013)

Měsíc květen v Liturgii spadá do velikonočního období. Věřící si ještě připomínají Událost Kristova Vzkříšení a při Bohoslužbách naslouchají textům o rodící se Církvi. Obojí by nebylo možné bez Marie, jejíž "FIAT" zaznělo na počátku.

Pro Marii je charakteristické, že mírní strach. Jako Matka Boží i Matka lidí vyzařuje Bezpečí, přemáhající každou úzkost. Evangelium nás učí něco o Tajemství, které dalo Marii pevný základ v Božím Bezpečí a které i nám může předávat.

"Maria však to všechno uchovávala v Srdci a rozvažovala o tom," čteme v Lukášově Evangeliu. Objevujeme tu něco z Mariina vnitřního Života, dozvídáme se o Jejích Modlitbách a nacházíme v Ní Nepřekonatelnou duchovní Učitelku.

Maria byla jistě nesčetněkrát velmi zmatena mnohým, co se dělo v Životě Jejím i Jejího Syna. Všechno ale uchovávala v Srdci. Lukáš nám nevypráví, jak o jednotlivých Událostech rozjímala. Lze se jen dohadovat, jak to vypadalo, hledíme-li na výsledek - na Její Chvalozpěv, kdy zpívá: "Velebí Má Duše Hospodina..." (Lk 1,46).

Mariina Modlitba je děkovným Hymnem za Veliké Věci, které Pán učinil v Jejím Životě. Její Rozjímání spočívá v tom, že jednotlivé Události přijímá do Svého Srdce a tam Je proměňuje v Chvalozpěv a Díkůvzdání. V Jejím Srdci všechno dostává správné místo, všechno nabývá správného smyslu. Tam také vidí, že všechno přichází z Otcových Rukou a jak On, uprostřed toho, čemu Ona nerozumí, s Ní činí Veliké Věci.

Naučme se od Marie hledět na všechno v širších souvislostech jako na Znamení Otcovy Péče a Lásky - a budeme uprostřed nepokojů a zmatků tohoto světa naplněni Božím Bezpečím a Pokojem.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář